Meld financiële knelpunten in scholenbouw!

De bouw trekt aan, de scholenbouw betaalt de prijs. Door capaciteitstekorten in de bouwsector hebben gemeenten te maken met stijgende prijzen bij aanbestedingen. De (ver)bouw en verduurzaming van scholen dreigt daardoor stil te vallen. De kosten zijn hoger dan verwacht en soms moet het over. De VNG wil samen met betrokkenen de omvang van dit probleem…

Read More