Onderhoud en Beheer

Ontzorgen en besparen Stichting Het Beheercollectief Scholen heeft door de jaren een groot (lokaal) netwerk van ervaren toeleveranciers (zoals aannemers en installateurs) opgebouwd waarmee al jaren wordt samengewerkt. Daarbij hebben wij heldere afspraken gemaakt over responsetijden en terugkoppeling van vervolgacties zoals bijvoorbeeld het oplossen van lekkages of storingen aan installaties. Uitgangspunt daarbij is altijd dat de gebruikers zo min mogelijk overlast ervaren.

Inkoop

Stichting Het Beheercollectief Scholen koopt onderhoudswerkzaamheden en servicecontracten voor u in. Uw medewerker is het aanspreekpunt voor uw scholen en stelt het jaarplan op. De Stichting Het Beheercollectief koopt met haar ervaring en inkoopexperts efficient de werkzaamheden in onder professionele voorwaarden, kwalteitscertificaten en garanties. Ook checkt zij uw servicecontracten en koopt deze op het juiste moment in tegen de scherpste prijzen en met het gewenste serviceniveau.

Strategie

Geredeneerd vanuit de bedoeling is er een nieuwe vorm van een Integraal Huisvestingsplan ontwikkeld. In deze aanpak wordt aan de gebruiker gevraagd wat de bedoeling is en in hoeverre de huisvesting daar aan bijdraagt. Dor dit aan alle partijen te vragen en de uitkomsten gezamenlijk te bespreken ontstaat er een plan dat op basis van gelijke informatie is en heldere afwegingscriteria dat niets afdoet aan ieders recht en waarvoor ook geen aparte organisatie nodig is. Zo eenvoudig kan het zijn.