Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De online tool Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en).

Negen maatregelpakketten

De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen in het PO en VO uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. Er zijn negen integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. Met acht van de negen Maatregelpakketten kan worden voldaan aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B.

Slim investeren

Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft vervolgens een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Meer weten? Volg de workshop!

Op 7 februari organiseren IVVD, ontwerp- en ingenieursorganisatie Arcadis, Boot Advocaten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ’s middags een workshop over de Beslisboom.

Voor meer imformatie en aanmelden:

  • iwd.nl/agenda  Met een toelichting op de maatregelpakketten, praktijkvoorbeelden en informatie over contracteren
  • bron: www.vng.nl

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter