VNG gaat normbedragen onderwijshuisvesting aanpassen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Den Haag | Zuid-Holland

shutterstock_539050687.jpg

In vergadering van het bestuur van de VNG is besloten om de gemeentelijke normbedragen met 40% op te hogen en om twee facultatieve opslagpercentages van 5% en 10% te introduceren. De VNG volgt hiermee het advies op van de VNG-commissies Financiën én Onderwijs, Cultuur en Sport.

De VNG adviseert gemeenten om bij de begrotingsvoorbereiding van 2019 rekening te houden met een kostenstijging. Naast de aanpassing van de normbedragen wordt nog gekeken naar bestaande normering en nieuw beleid.  De verhoging van de normbedragen staat los van voorstellen (mbt. IHP’s, renovatie en het investeringsverbod) die voortkomen uit de commissie Nijpels.

bron: /www.ruimte-ok.nl/

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter