Het Beheercollectief Scholen

Stichting Het Beheercollectief Scholen is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag bij schoolbesturen naar een betrouwbare en dienstverlenende partner, die met de gewenste kwaliteit en continuïteit de zorg van het beheer van schoolgebouwen op zich neemt. Belangrijk is dat het schoolbestuur grip op zijn financiën en de regie houdt.

Wie zijn wij?

Stichting Het Beheercollectief Scholen is opgericht om de behoefte van schoolbesturen te ondersteunen. Ons bestuur is zo samengesteld dat alle disciplines aanwezig zijn om dat zo goed mogelijk te doen. Het bestuur bestaat uit:

Ing. Daniël van Noordennen MBA RVGME

Ervaren in opdrachtgeverschap en portefeuillemanagement van onderwijsgebouwen. Jarenlang ervaring met onderwijshuisvesting, integrale huisvestingsplanning, onderhoud & beheer en betrokken bij diverse kennisnetwerken.

Ing. Patrick Klein RVGME

Vastgoedman, ontwikkelaar van klantgerichte transparante begeleiding van vastgoedeigenaren in het onderhoud en beheer van gebouwen. Heeft een neus voor efficiëntie en kostenbesparing.

Ir. Ferdie van de Winkel PDEng

Bouwkundige en bedrijfskundige. Gespecialiseerd in gebouwkwaliteit, binnenmilieu, installatietechniek en verduurzaming. Daarbinnen jarenlange ervaring met (wetenschappelijk) onderzoek en productontwikkeling voor schoolbesturen en gemeenten. Actief binnen diverse kennis- en opleidingsinstituten.

Samenwerking is de basis

Als schoolbestuur kunt u rekenen op onze flexibele opstelling en de oprechte, proactieve betrokkenheid bij de doelstellingen van uw bestuur. Beheer draait nu eenmaal om samenwerking en daarbij vormen transparante werkmethoden en intensieve communicatie met alle betrokkenen de basis!

Kernwaarden

Wat ons betreft zijn de volgende kernwaarden leidraad voor een goede teamprestatie:

  • Professionaliteit: onze klanten moeten kunnen rekenen op onze expertise
  • Respect: voor ieder individu en de samenleving
  • Integriteit: vertrouwen vormt de basis voor een professionele relatie
  • Teamwork: de essentie van samen succesvol zijn

Communicatie begint met bereikbaarheid

Kenmerkend voor onze dienstverlening is de oprechte belangstelling voor en korte afstand tot onze klanten; zowel gebruikers als eigenaars. Als de mogelijkheid even daar is, zoeken we het persoonlijke contact. We menen dat een korte ontmoeting of telefonische bespreking vaak veel meer oplevert dan een schriftelijke uitwisseling van informatie. Mede daarom zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen per week telefonisch bereikbaar voor klachten maar komen we net zo graag langs.

Van mens tot mens

Het kwaliteitsniveau dat de gebruiker ervaart, is mede afhankelijk van de kwaliteit van het beheerteam.

De beleefde kwaliteit van een dienst is afhankelijk van de getoonde beheersing van het proces. Als het gaat om beheerwerkzaamheden zijn de menselijke maat en wederzijds begrip van minstens zo groot belang. Het door ons voorgestelde beheerteam kan alle in dit voorstel genoemde taken uitvoeren – en heeft altijd oog voor optimale menselijke verhoudingen.

“Teamwork, omdat het de essentie is van ‘samen succesvol’ zijn.”