Schoolbesturen verbeteren kwaliteit huisvesting

Nu schoolbesturen steeds minder vanzelfsprekend kunnen terugvallen op de gemeente bij het in stand houden van de schoolgebouwen die ze gebruiken, nemen ze het heft meer en meer in eigen handen.

Ze willen en moeten weten hoe het met de kwaliteit staat, welke financiele verantwoording dat met zich meebrengt en hoe ze daar met de beperkte middelen zo slim mogelijk in kunnen investeren.

Door de kwaliteit als uitgangspunt te gebruiken ontstaat er ook ene veel betere onderbouwd en constructief gesprek met de gemeente over het inzetten van investeringsgelden. Adequate huisvesting is allang niet meer bijbouwen bij groei, maar juist het passend maken in verband met het onderwijsconcept, de beleving van kinderen, de ouders en personeel en het comfort van een gebouw. Dat zijn de levensduur bepalende aspecten. Sturing op de bedrijfsvoering en onderhoud van het gebouw levert de middelen, moment van investeren en input voor de huisvestingsstrategie.

Hiervoor zijn het doorlopen van de volgende stappen een handig hulpmiddel:

 1. Zorg dat je basisinformatie op orde is:
 • Meerjaren onderhoudsplannen
 • Binnenklimaat meting
 • Exploitatiekosten
 • Meerjarenbegroting
 • Strategische plannen
 1. Prioriteer de gebouwen door:
 • Vragenlijst beleving gebouw
 • Analyseren basisinformatie
 • Onderwijskundige concepten
 1. Combineer met ambitie en programma’s:
 • Binnenklimaat
 • Verduurzamen
 • Onderwijskwaliteit
 • Onderwijsconcept
 1. Stem investeringen af met andere besturen en gemeente, transformeer het IHP naar gebiedsgebouwenplan. Ga hierbij uit van een gelijk kwaliteitsniveau voor alle gebouwen binnen 10 jaar en niet adhoc besluiten over investeren.
 2. Combineer het uitvoeren van onderhoud met renovatie, verduurzamen en eventuele nieuwbouw en integreer dit in plannen op gemeentelijk niveau.
 3. Neem iedereen in deze aanpak mee: medewerkers en directies van scholen, Raad van Toezicht, andere besturen en gemeente tot de gemeenteraad.

Hierbij past ook het doorontwikkelen en professionaliseren van de medewerkers die met huisvesting belast zijn. Een ontwikkeling naar meer samenwerking, collectiviteit en shared service is ingezet.

Niet alleen voor de dagelijkse praktijk maar ook omdat strategie gemaakt wordt op actuele informatie en het sturen op meerjarenontwikkelingen waarbij het gebouw een positieve bijdrage levert aan de leeromgeving en kwaliteit van onderwijs.

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter