Meld financiële knelpunten in scholenbouw!

De bouw trekt aan, de scholenbouw betaalt de prijs. Door capaciteitstekorten in de bouwsector hebben gemeenten te maken met stijgende prijzen bij aanbestedingen. De (ver)bouw en verduurzaming van scholen dreigt daardoor stil te vallen. De kosten zijn hoger dan verwacht en soms moet het over. De VNG wil samen met betrokkenen de omvang van dit probleem…

Read More

Schoolbesturen verbeteren kwaliteit huisvesting

Schoolbesturen verbeteren kwaliteit huisvesting Nu schoolbesturen steeds minder vanzelfsprekend kunnen terugvallen op de gemeente bij het in stand houden van de schoolgebouwen die ze gebruiken, nemen ze het heft meer en meer in eigen handen. Ze willen en moeten weten hoe het met de kwaliteit staat, welke financiele verantwoording dat met zich meebrengt en hoe…

Read More

STUDIEDAG – Jan Schraven: “Schoolbesturen mogen best wat meer initiatief tonen”

Steeds minder gemeenten nemen het initiatief om op strategisch niveau visies op onderwijs te ontwikkelen. Het is nu aan de schoolbesturen om een opvatting over toekomstbestendige scholen, IKC’s, samenwerking met kinderopvang en dergelijke te formuleren, zegt huisvestingsadviseur Jan Schraven. “Schoolbesturen moeten wel inspelen op die afwachtende gemeenten. Anders mis je de boot en dan gaat…

Read More

Oproep Taskforce Bouwagenda: toekomstbestendige onderwijshuisvesting versnellen

De ontwikkeling van toekomstbestendige onderwijshuisvesting versnellen, dat willen de Taskforce Bouwagenda en de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) samen met de VO-raad, PO-Raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat staat in de Bouwagenda die op 28 maart 2017 door Bernard Wientjes namens de taskforce is gepresenteerd. In de agenda is het plan overgenomen dat beide sectorraden met…

Read More