Nieuwe online tool: Beslisboom Verduurzaming Scholen

Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De online tool Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en). Negen maatregelpakketten De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen in het PO en VO uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket…

Read More

Minister pleit voor volgende stap in verduurzaming scholen

Minister pleit voor volgende stap in verduurzaming scholen Gisteren is de Tweede kamer geïnformeerd over de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting in het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Regioplan en Inspectrum deden in opdracht van het ministerie van OCW zowel objectief als subjectief onderzoek naar de kwaliteit van de onderwijsgebouwen. In zijn brief aan de kamer krijgt vooral…

Read More

Top 10 verduurzaamde scholen

Bron: https://www.ruimte-ok.nl/actueel/top10verduurzaamdescholen  De praktijk laat zien dat het kan! Schoolbesturen en gemeenten gaan steeds vaker voor een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw. Dit blijkt uit de meer dan 80 praktijkvoorbeelden die inmiddels op onze website te vinden zijn. Door creativiteit en samenwerking met extra externe deskundigen blijkt in de praktijk veel meer mogelijk dan gedacht. Vanuit Ruimte-OK…

Read More

Vanaf heden ook voor uw inkoop onderhoudswerkzaamheden!

INKOOPSERVICE Stichting Het Beheercollectief Scholen koopt onderhoudswerkzaamheden en servicecontracten voor u in. Uw medewerker is het aanspreekpunt voor uw scholen en stelt het jaarplan op. De Stichting Het Beheercollectief koopt met haar ervaring en inkoopexperts efficient de werkzaamheden in onder professionele voorwaarden, kwaliteitscertificaten en garanties. Ook checkt zij uw servicecontracten en koopt deze op het…

Read More