Nieuwe online tool: Beslisboom Verduurzaming Scholen

Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De online tool Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en). Negen maatregelpakketten De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen in het PO en VO uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket…

Read More

Minister pleit voor volgende stap in verduurzaming scholen

Minister pleit voor volgende stap in verduurzaming scholen Gisteren is de Tweede kamer geïnformeerd over de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting in het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Regioplan en Inspectrum deden in opdracht van het ministerie van OCW zowel objectief als subjectief onderzoek naar de kwaliteit van de onderwijsgebouwen. In zijn brief aan de kamer krijgt vooral…

Read More

Top 10 verduurzaamde scholen

Bron: https://www.ruimte-ok.nl/actueel/top10verduurzaamdescholen  De praktijk laat zien dat het kan! Schoolbesturen en gemeenten gaan steeds vaker voor een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw. Dit blijkt uit de meer dan 80 praktijkvoorbeelden die inmiddels op onze website te vinden zijn. Door creativiteit en samenwerking met extra externe deskundigen blijkt in de praktijk veel meer mogelijk dan gedacht. Vanuit Ruimte-OK…

Read More

Vanaf heden ook voor uw inkoop onderhoudswerkzaamheden!

INKOOPSERVICE Stichting Het Beheercollectief Scholen koopt onderhoudswerkzaamheden en servicecontracten voor u in. Uw medewerker is het aanspreekpunt voor uw scholen en stelt het jaarplan op. De Stichting Het Beheercollectief koopt met haar ervaring en inkoopexperts efficient de werkzaamheden in onder professionele voorwaarden, kwaliteitscertificaten en garanties. Ook checkt zij uw servicecontracten en koopt deze op het…

Read More

Meld financiële knelpunten in scholenbouw!

De bouw trekt aan, de scholenbouw betaalt de prijs. Door capaciteitstekorten in de bouwsector hebben gemeenten te maken met stijgende prijzen bij aanbestedingen. De (ver)bouw en verduurzaming van scholen dreigt daardoor stil te vallen. De kosten zijn hoger dan verwacht en soms moet het over. De VNG wil samen met betrokkenen de omvang van dit probleem…

Read More

Schoolbesturen verbeteren kwaliteit huisvesting

Schoolbesturen verbeteren kwaliteit huisvesting Nu schoolbesturen steeds minder vanzelfsprekend kunnen terugvallen op de gemeente bij het in stand houden van de schoolgebouwen die ze gebruiken, nemen ze het heft meer en meer in eigen handen. Ze willen en moeten weten hoe het met de kwaliteit staat, welke financiele verantwoording dat met zich meebrengt en hoe…

Read More

STUDIEDAG – Jan Schraven: “Schoolbesturen mogen best wat meer initiatief tonen”

Steeds minder gemeenten nemen het initiatief om op strategisch niveau visies op onderwijs te ontwikkelen. Het is nu aan de schoolbesturen om een opvatting over toekomstbestendige scholen, IKC’s, samenwerking met kinderopvang en dergelijke te formuleren, zegt huisvestingsadviseur Jan Schraven. “Schoolbesturen moeten wel inspelen op die afwachtende gemeenten. Anders mis je de boot en dan gaat…

Read More